A projekt egyik fő célja képzési programsorozat fejlesztése és működtetése. A képzési program összesen három csomagot tartalmaz. Ezek közül kettő az önkormányzat és intézményei alkalmazottainak, valamint a hazai projektpartnerek képviselőinek fejlesztését célozza. A számukra biztosított sajátos képzési programok javíthatják a közszolgáltatások színvonalát. A harmadik képzési csomag kézművesképzéseket és kiegészítő szakmai tantárgyakat tartalmaz.

A projekt egyik horizontális célkitűzése a nők esélyegyenlőségének biztosítása a projektben. Ennek megfelelően a képzési programok mindegyikében jelentős számban női oktatók kerültek felkérésre a kurzusok megtartására.

Esélyegyenlőségi képzés

Az önkormányzat és intézményei alkalmazottai számára kialakított speciális esélyegyenlőségi képzés 3 kurzus keretében kerül megtartásra. A képzés célja a mindennapi hivatali munkavégzésbe integrálni az esélyegyenlőségi feladatokat, az esélyegyenlőségi szempontokkal kapcsolatos problémák kezelését, a problémamegoldó képesség fejlesztését, továbbá ismertetni az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítésének lehetőségeit a munkavégzés során.

Esélyegyenlőség Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ

A képzés keretében összesen három kurzus valósul meg:

A gyakorlati kurzus során célzott kérdőíves (min. 250 db) és fókuszcsoportos felmérések készítése történik a képzésben résztvevők kiscsoportos munkájával a nemek közötti esélyegyenlőség témakörében. A felmérés az önkormányzat hivatala, annak intézményei és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok körében kerül elkészítésre. A kurzus során a feladat legalább 20 nemek közötti esélyegyenlőségi problémára visszavezethető eset beazonosítása, és esettanulmányok formájában történő feldolgozása. A gyakorlati kurzus során a fentieken kívül a helyi szociális alapszolgáltató intézmény bemutatása is megtörténik terepgyakorlat keretében.

A képzésen résztvevők létszáma kurzusonként minimum 12, de maximum 20 fő. A kurzusok a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalban, 2016. november 15. és 2017. március 16. között, heti egy alkalommal (csütörtökön) hivatali munkaidőben (10:00 és 11:00 óra között) kerülnek megtartásra, kurzusonként heti egy-egy óra (50 perc) időtartamban. A képzés így mindösszesen 16 tanórában, egy tanulmányút (a helyi szociális alapszolgáltató intézménybe) beiktatásával kerül lebonyolításra. A kurzusok végén a hallgatók záróvizsgát tesznek.