Előzmények

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2013 szeptemberében pályázatot nyújtott be a Norvég Alaphoz „A helyi önkormányzatok kapacitásfejlesztése a közszolgáltatások minőségének javítása és a helyi gazdaság fejlesztése érdekében / Capacity-building of local governments for enhancing quality of public services and for promoting local economic development” című felhívásra.

2016 tavaszán értesültünk, hogy a „Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ kialakítása / Establishment of the Hajdú Folk Handicraft and Training Centre” elnevezésű pályázatunk támogatást nyert. A megvalósítás 2016. június 1-jén kezdődött, amelynek egyik része az oktatási központ felépítése a Hajdúböszörményi Tájházak területén, a másik része pedig egy három csomagból álló képzési program végrehajtása.

A 'HU11-0003-A1-2013' pályázat alapadatai

A program neve: Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés

A pályázati felhívás megnevezése: Önkormányzati kapacitásfejlesztés a helyi közszolgáltatások minőségének javítása és a helyi gazdaságfejlesztés érdekében

A pályázat beadásának dátuma: 2013. 09. 30. 6:25:03

A projekt címe magyarul: Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ kialakítása (FolkCraft)
A projekt címe angolul: Establishment of the Hajdú Folk Handicraft and Training Centre (FolkCraft)

A projekt időtartama: 2016. 06. 01. - 2017. 04. 30.

Megvalósítási helyszín:
Magyarország, Észak-Alföld régió, Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Szilassy János utca 91., 2900 hrsz.

A projekt összesített költségvetése:
A projekt összköltsége összesen: 885.193,68 EUR
A jóváhagyott támogatás összesen: 840.934 EUR
Támogatási intenzitás: 95%
Önerő: 44.259,68 EUR

Rövid összefoglaló a projektről

Igazodva a program átfogó és projektspecifikus céljaihoz, jelen pályázat célja Hajdúböszörmény Város kapacitás-fejlesztése a közszolgáltatások hatékonyabb ellátása és a helyi gazdaságfejlesztés segítése érdekében, együttműködésben a város, a helyi civil szervezetek és vállalkozások között. A helyi fenntartható gazdasági fejlődés mellett fontos eredményei lehetnek a projektnek a társadalmi kapacitások fejlesztése, a helyi és regionális együttműködések és gazdaság fejlesztése-erősítése, és még inkább európai jó gyakorlatok elterjesztése és átvétele.

A Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ kialakítása az egyik fő célja a projektnek a kötelező és választható tevékenységek végrehajtása mellett. A kisebb helyi és regionális célcsoportok felé irányuló tudástranszfer biztosítása érdekében a projekt egy másik fő célja a képzési programok fejlesztése és működtetése. A képzési program egy felnőttképzési moduláris programsorozat, amelyek egymásra épülnek, amelyek új, helyi vagy regionális vállalkozások indítását segíthetik elő, így növelve a túlnyomóan rurális célterület foglalkoztatottságát. A képzési modulok a népi kézművességhez kötődnek, kiemelve, hogy a népművészet remekei nemcsak helyi termékek, de magukban hordozzák a célterület kulturális örökségét is. A helyileg jelentős kézművesismeretek megszerzésén túl a résztvevők vállalkozási, marketing, PR/kommunikációs és nyelvi kompetenciákra is szert tehetnek. Ez a többrétű tudás a résztvevők jövőbeli sikerének kulcsa, melynek révén ez a típusú felnőttoktatás hosszútávon is fenntarthatóvá válhat.

A projektnek szintén célja az önkormányzati alkalmazottak fejlesztése, a számukra biztosított sajátos képzési programok javíthatják a közszolgáltatások színvonalát. A norvég partnerrel, Rissa-val való tapasztalatcsere is segíthet új fejlesztési lehetőségekre lelni és új irányokat mutatni, hogy hogyan lehet a hajdúhagyományokra építeni a jövőbeli turisztikai fejlesztések során.

Egy önálló, kétnyelvű (magyar-angol) honlapra alapozott többszintű kommunikációs stratégia elősegítheti, hogy ne csak a helyi, de szélesebb közvélemény figyelmét is el lehessen érni térségi, regionális, nemzeti és nemzetközi színtéren egyaránt. A projekt egy kifejezett célja, hogy megőrizze és elterjessze a hajdúhagyományokat ne csak helyi, hanem sokkal inkább nemzetközi színtéren is.